Máy kinh vĩ điện tử Pentax – ETH 510

24.100.000 

Hoặc mua hàng qua điện thoại 091 229 1234