1
Bạn cần hỗ trợ?

Các thuật ngữ phổ biến trong mạng CORS 

Trạm CORS là một trạm tham chiếu hoạt động liên tục. CORS được sử dụng để thay thế vị trí của trạm cơ sở truyền thống được sử dụng trong GNSS. Trạm CORS có thể đưa ra một vị trí nhanh chóng và chính xác cỡ cm. CORS được sử dụng trong nhiều ngành như nông nghiệp, xây dựng, khảo sát địa chính,…

Thông thường, khoảng cách tối đa giữa trạm gốc và máy định vị GNSS được thiết lập là khoảng 10-15 km. Điều này là do ảnh hưởng của bầu khí quyển đối với các tín hiệu GNSS khi chúng di chuyển từ vệ tinh đến máy thu GNSS.

Với việc thành lập một mạng lưới của CORS, khoảng cách giữa các cơ sở và rover có thể được mở rộng. Các trạm CORS cách nhau khoảng 70 km và sử dụng ít nhất 3 trong số các CORS. Các hiệu ứng khí quyển có thể được mô hình hóa và hiệu chỉnh, cho kết quả đo đạc vị trí với sai số cỡ cm đáp ứng được yêu cầu của rất nhiều ngành.

Trạm CORS

Các thuật ngữ phổ biến trong mạng CORS 

RTCM

RTCMlà từ viết tắt của Ủy ban kỹ thuật vô tuyến điện về dịch vụ hàng hải. Đây là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục. Ủy ban Đặc biệt RTCM (SC) 104 liên quan đến Hệ thống Hệ thống Vệ tinh Điều hướng Đa dạng Toàn cầu (DGNSS). Ủy ban này thiết lập các tiêu chuẩn cho cấu trúc thông điệp liên quan đến sửa đổi DGPS. Tiêu chuẩn gần nhất là RTCM 10403.1, Differential GNSS Services – Phiên bản 3.1, có tính toàn vẹn dữ liệu cao hơn các phiên bản trước và hỗ trợ Network RTK sử dụng khái niệm Master-Auxiliary Concept (MAC) (Lachapelle & Petovello, 2006).

http://rtkvn.vn/tram-cors

RINEX

Định dạng trao đổi độc lập của máy thu (RINEX) được phát triển bởi Viện Thiên văn học của Đại học Berne. RINEX giúp việc trao đổi dữ liệu GPS trở nên dễ dàng hơn.

RINEX phiên bản thứ hai năm 1990 được chấp nhận bởi Hội nghị chuyên đề về Định vị Chính xác Thứ hai với Hệ thống Định vị Toàn cầu ở Ottawa. Phiên bản này đã thêm khả năng để theo dõi dữ liệu từ các hệ thống vệ tinh khác nhau, chẳng hạn như GLONASS hoặc hệ thống tăng tốc dựa trên vệ tinh (SBAS).

Phiên bản RINEX thứ ba đã được phát triển để cải thiện xử lý các tệp dữ liệu, nơi có nhiều hệ thống vệ tinh được theo dõi. Phiên bản 3 bao gồm 3 loại tệp ASCII:

1.Tập tin dữ liệu quan sát

2.Tập tin tin nhắn điều hướng

3.Hồ sơ dữ liệu khí tượng

RINEX 3 cho phép nhiều hệ thống vệ tinh được theo dõi. Bên cạnh đó là tính năng mới như quan sát một nửa bước sóng, sự mơ hồ nửa chu kỳ, mã số quan sát, các loại điểm đánh dấu.

VRS

Virtual Reference Station (VRS) là một phương pháp được sử dụng để cung cấp dữ liệu hiệu chỉnh Mạng RTK. Nó dựa vào kỹ thuật tạo dữ liệu trạm tham chiếu GNSS cho một trạm tham chiếu ảo. Phương pháp này được mô tả bởi Janssen (2009), một mạng lưới các trạm tham chiếu liên tục được liên kết với một trung tâm điều khiển dùng để tính toán sự điều chỉnh khu vực trên toàn mạng. 

Một trạm tham chiếu ảo sau đó được tạo ra từ thông tin này để được một vài mét đi từ vị trí ban đầu của rover. Rover giả lập trạm tham khảo thực diễn dịch dữ liệu này. Khi xe rover di chuyển, thì VRS là tĩnh. Nếu xe rover di chuyển đáng kể để có hiệu lực chất lượng của sự sửa chữa, thì một VRS mới cần được tạo ra ở vị trí của nó.

http://rtkvn.vn/tram-cors

MAC

MAC là phương pháp chuẩn được sử dụng để tạo và gửi các sửa đổi RTK trên mạng. Janssen (2009) mô tả nó là thiết kế để truyền tải tất cả các dữ liệu sửa đổi có liên quan từ một mạng CORS sang máy định vị trong một hình thức rất nhỏ gọn.

Trong khái niệm này, một thông tin điều chỉnh và phối hợp đầy đủ chỉ được gửi cho một trạm tham chiếu duy nhất (trạm tổng thể). Trong khi các trạm khác trong mạng (trạm phụ) chỉ truyền sự khác biệt điều chỉnh và điều phối sự khác biệt. Điều này cho phép giảm khối lượng dữ liệu được truyền đi. 

Không có yêu cầu cho trạm tổng thể là trạm tham chiếu gần nhất đến máy định vị vì nó chỉ đơn giản được sử dụng cho truyền dữ liệu và không đóng một vai trò đặc biệt trong tính toán hiệu chỉnh. Điều này cho phép tương thích với những người nhận truyền thông một chiều và hai chiều.

Phương pháp này rất linh hoạt vì nó cho phép rover tính toán một phép nội suy đơn giản của việc hiệu chỉnh mạng hoặc một giải pháp nghiêm ngặt hơn như nhiều đường cơ sở từ các trạm tham khảo phụ. Các phép đo dựa trên MAC lặp lại và có thể dò tìm được vì chúng cho phép máy định vị đo đường cơ sở tới trạm tổng thể – một trạm tham chiếu thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0988.643.785